Tamplarie >> Tamplarie Pliant Culisanta tip Armonica

TAMPLARIE PLIANTA.ARMONICA.USI ARMONICA 

TAMPLARIE PLIANT CULISANTA TIP ARMONICA.USI ARMONICA. FERESTRE ARMONICA

Tamplaria pliant culisanta, armonica din aluminiu cu sau fÄrÄ rupere termica realizata de firma noastra prin www.pro-termopan.ro reprezinta tipul de tâmplarie usi sau ferestre ce se pot deschide prin pliere. Acest fapt îi conferÄ avantaje deosebite, deoarece permite eliberarea totalÄ a cadrului tamplariei, montanÈii verticali fiind eliminaÈi complet. Prin împingerea în lateral a canaturilor, care vor ocupa astfel un spaÈiu restrâns, se obÈine deschiderea completÄ a spaÈiului în care este montat aceast tip de tamplarie, ori de câte ori este nevoie. Deasemenea, se poate realiza deschidere parÈialÄ a anumitor canate, normal sau oscilobatant.

Garniturile incluse conferÄ un foarte bun grad de izolare termica Èi fonica, precum Èi impermeabilizarea la apÄ. Canaturile principale se pot acÈiona Èi independent de culisarea restului canaturilor, inclusiv se poate prevedea Èi deschidere oscilobatantÄ în acestea. Culisarea canaturilor pliante se face cu mare uÈurinÈÄ datoritÄ sistemului de role cu rulmenÈi

Acest tip de tamplarie conferÄ posibilitatea de realizare a unor deschideri foarte generoase pentru terase, balcoane sau chiar Èi ferestre sau usi, teoretic fiind posibile orice dimensiuni ale lÄÈimii tamplÄriei, iar ca înÄlÈime putând avea dimensiuni de pânÄ la 3m.

Constructiv, toatÄ greutatea tamplÄriei este "agÄÈatÄ" de Èina superioarÄ, iar canaturile gliseazÄ pe rolele situate la partea superioarÄ. Acest lucru permite realizarea tamplariei pliant culisante de tip armonica cu Èine inferioare de dimensiuni foarte mici pe înÄlÈime, care se pot chiar "îngropa" în pardosealÄ. ExistÄ Èi posibilitatea realizÄrii acestui tip de tamplÄrie pliant-culisanta sau armonica cu greutatea sprijinÄtÄ la partea de jos, atunci când construcÈia nu permite susÈinerea greutÄÈii de cÄtre partea superioarÄ a structurii în care se monteazÄ tamplaria

Realizarea ferestrelor sau usilor culisant pliante de tip armonica este cel mai recomandabil sÄ se facÄ din profile din aluminiu, din motivul cÄ dilataÈiile sunt mult diminuate comparativ cu varianta de PVC, durabilitatea sporitÄ în timp a profilelor din aluminiu(duratÄ medie de viaÈÄ a tâmplÄriei din aluminiu dublÄ comparativ cu profilele PVC), precum Èi extraordinara versatilitate a obÈinerii culorilor pentru vopsirea profilelor, fiind posibilÄ realizarea  tamplariei pliant culisante de tip armonica din aluminiu în practic orice culoare RAL, sau vopsirea tip "lemn" prin metoda "WOODinAL".

Firma noastra realizeaza astfel de inchideri cu tamplarie pliant culisanta de tip armonica în cea mai mare proporÈie cu profile din aluminiu, cu sau fara rupere termica, functie de necesitatile fiecarei situaÈii date.